Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2019-15-14

Ngày 30/6/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón sinh học từ vi khuẩn lam có khả năng sinh auxin”, mã số: DHH2019-15-14 do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên làm chủ nhiệm; Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: (1) 07 chủng vi khuẩn lam dạng sợi từ một số thuỷ vực ở Thừa Thiên Huế đã được phân lập và đưa vào môi trường nuôi cấy nhân tạo. Trong đó chủng Arthrospira sp. (ARH) cho thấy khả năng sinh trưởng tốt nhất; (2) các chủng vi khuẩn lam nghiên cứu đều có khả năng sinh tổng hợp IAA trong môi trường có sự hiện diện của L-tryptophan với nồng độ 500 µg/mL. Chủng Arthrospira sp. (ARH) phân lập được cho thấy tiềm năng sản xuất IAA ngay cả khi không có tryptophan trong môi trường nuôi; (3) môi trường Z8 là môi trường thích hợp cho chủng Arthrospira ARH sinh trưởng phát triển. pH 7 là giá trị tối ưu cho sự sinh trưởng của vi khuẩn lam Arthrospira ARH. Chủng tảo Arthrospira ARH nghiên cứu đều đạt mật độ tế bào cực đại sau 7-11 ngày nuôi cấy. Trong đó, mật độ tế bào tảo đạt cao nhất ở cường độ ánh sáng 2500-4.000 Lux; (4) dịch chiết vi khuẩn lam có tác dụng tích cực đến sự sinh trưởng và phát triển của cây in vitro khi được xử lý hạt, tăng cường sự nhân chồi và ra rễ của cây lan in vitro và tăng cường sinh trưởng của cây lúa và cây đậu tương trồng trong điều kiện thí nghiệm; (5) dịch chiết tảo được làm như sau: sinh khối tảo được sấy khô ở 50°C sau đó được chiết trong dung dịch HCl 0,2N. Trung hoà dung dịch bằng muối potassium carbonate (K­­­ 2CO3). Bảo quản dịch chiết dưới 20°C. Hàm lượng IAA trong dịch chiết khoảng 11 mg/L. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS; đào tạo 02 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ sinh học; các sản phẩm ứng dụng gồm: 0,5 kg sinh khối vi khuẩn lam có khả năng sinh auxin, 5 L phân bón chứa dịch chiết vi khuẩn lam và 01 quy trình sản xuất dịch chiết phân bón vi khuẩn lam chất kích thích sinh trưởng auxin (đã được hội đồng khoa học chuyên ngành thông qua).

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Tốt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

Tiếng Việt