Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-10

Ngày 03/07/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro” mã số: DHH2018-15-10 do TS. Hoàng Tấn Quảng làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Diễm Thi – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: Mẫu cây nhân trần cát tự nhiên có thể được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong thời gian 6 phút, tỉ lệ mẫu nhiễm nằm trong khoảng 0-24,97% tùy loại mẫu. Đối với tạo chồi trực tiếp, môi trường cơ bản MS bổ sung 0,5 mg/L BAP cho hiệu quả tốt nhất với 46,7% mẫu đoạn thân tái sinh chồi; đối với tạo chồi gián tiếp, callus có nguồn gốc từ lá được tạo thành tốt nhất trên môi trường MS có bổ sung 0,30 mg/L NAA, sau đó tái sinh chồi tốt nhất trên môi trường bổ sung 0,50 mg/L BAP và 0,10 mg/L NAA, tỉ lệ tái sinh là 43,52%, số chồi/callus là 3,43. Môi trường bổ sung kết hợp 0,5 mg/L BAP với 0,3 mg/L IBA thích hợp nhất cho quá trình nhân chồi, số chồi/mẫu đạt 10,03 chồi. Môi trường tạo rễ tốt nhất là MS cơ bản có bổ sung 0,25 mg/L IBA, số rễ tạo thành đạt 14,8 rễ/mẫu. Cây con sinh trưởng tốt trên giá thể xơ dừa, tỉ lệ sống đạt 91,67%, số rễ/cây đạt 9,56 rễ và chiều dài rễ đạt 2,78 cm sau 1 tháng trồng ở vườn ươm. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo quốc tế (Scopus), 01 bài báo trong nước; đào tạo được 01 thạc sĩ Sinh học thực nghiệm và 1 kỹ sư Nông học; số lượng cây con in vitro (> 50 cây) và cây trồng trong giá thể (50 cây).

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Tốt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Phạm Thị Diễm Thi báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt