Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-09

Ngày 03/07/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tạo dòng và phân tích trình tự gen laccase từ Fusarium oxysporum HUIB02” mã số: DHH2018-15-09 do TS. Nguyễn Đức Huy làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: Khuếch đại thành công gen Folac1, Folac2 và Folac3 từ cDNA và DNA tổng số của Fusarium oxysporum HUIB02, các gen được đăng ký với mã số: Folac1 (MT362052), Folac2 (KY825237) và Folac3 (KY825238); tạo dòng thành công gen Folac1, Folac2 và Folac3 vào vector pGEM®T-Easy; chiều dài của gen Folac1 là 2064 nucleotide, mã hóa một protein có chiều dài 686 aa, phân tích cấu trúc protein Folac1 cho kết quả là một protein ngoại bào có trình tự tín hiệu peptide và có 11 vị trí glycosyl hóa kiểu N, cấu trúc bậc 2 Folac1 bao gồm 7 chuỗi xoắn và 38 phiến β; chiều dài của gen Folac2 là 2229 bp, mã hóa một protein có chiều dài 645 aa, phân tích cấu trúc protein Folac2 cho kết quả là một protein ngoại bào có trình tự tín hiệu peptide và có 12 vị trí glycosyl hóa kiểu N, cấu trúc bậc 2 Folac2 bao gồm 7 chuỗi xoắn α và 36 phiến β; chiều dài của gen Folac3 là 1957 bp, mã hóa một protein có chiều dài 617 aa, phân tích cấu trúc protein Folac3 cho kết quả là một protein nội bào có 7 vị trí glycosyl hóa kiểu N, cấu trúc bậc 2 Folac3 bao gồm 6 chuỗi xoắn α và 30 phiến β. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, trình tự 3 nucleotide đăng ký trên ngân hàng gen thế giới Genbank và đào tạo được 02 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ sinh học.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trần Quốc Dung – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Nguyễn Đức Huy báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

Tiếng Việt