Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Sáng ngày 28/8/2019, Viện Công nghệ Sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tạo dòng gene mã hóa tạo glycoprotein C và E của virus dịch tả vịt”, mã số: DHH2017-15-07 do Thạc sĩ Đặng Thanh Long làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đặng Thanh Long – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: tách và tạo dòng gene UL44 và US8 từ DNA tổng số của virus dịch tả vịt; tế bào E.coli TOP10 tái tổ hợp mang gene mã hóa tạo kháng nguyên glycoprotein C và E của loài virus dịch tả vịt; vector tái tổ hợp pGEM mang gene mã hóa tạo kháng nguyên gC hoặc gE; báo cáo phân tích đặc tính của hai gene mã hóa tạo kháng nguyên glycoprotein C và E của virus dịch tả vịt. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế và đào tạo được 02 sinh viên chuyên ngành Thú y.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt so với mục tiêu và sản phẩm theo thuyết minh của đề tài đã được phê duyệt. Tuy nhiên, Hội đồng vẫn chỉ ra một số lỗi đánh máy, lỗi hình thức… nên cần có bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Tốt

ThS. Đặng Thanh Long trình bày báo cáo tại buổi nghiệm thu

Tiếng Việt