Nghiệm thu chính thức đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 26/04/2019, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp tỉnh cấp Thừa Thiên Huế: “Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế”, mã số: TTH.2016-KC.05 do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên làm chủ nhiệm đề tài. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên đã trình bày tóm tắt một số kết quả chính của đề tài như: Phân lập 30 chủng tảo S. costatum và tuyển chọn được 15 chủng tảo giống có chất lượng cao, năng suất tốt; Phát triển sinh khối các chủng tảo S. costatum chọn lọc trong điều kiện in vitroin vivo; Xác định các điều kiện thu hoạch và bảo quản sinh khối tảo S. costatum; Xây dựng mô hình thử nghiệm sử dụng sinh khối tảo S. costatum làm thức ăn cho ấu trùng tôm sú ở quy mô pilot.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt và vượt so với mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót và chỉnh sửa một số lỗi trong hình thức trình bày báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Trần Quốc Thắng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đề tài đã tìm ra các chủng tảo S. costatum có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất cao, đồng thời xây dựng thành công quy trình sản xuất sinh khối tảo S. costatum làm thức ăn cho ấu trùng tôm sú ở quy mô pilot. Đây là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm nhân rộng kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. ThS. Trần Quốc Thắng đề nghị Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cần có đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả đánh giá xếp loại kết quả nghiên cứu của đề tài: Đạt

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên trình bày báo cáo

ThS. Trần Quốc Thắng điều hành phiên họp

 

 

 

 

 

Tiếng Việt