Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học mã số VCNSH2019-01

Ngày 18/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Viện Công nghệ sinh học “Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng để tạo quả thể nấm linh chi dạng sừng hươu (Antler-type Ganoderma lucidum)” mã số: VCNSH2019-01 do TS. Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: Hệ sợi nấm linh chi phát triển nhanh nhất trên cơ chất bao gồm mùn cưa đã ủ trộn với 5% cám ngô, 5% cám gạo, 1% bột nhẹ và 3% bột đậu tương, đạt 22,40 cm sau 30 ngày; trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng (CT2) hình dạng của nấm linh chi đã có sự thay đổi sang dạng sừng hươu nhưng trong điều kiện hạn chế không khí có sáng (CT3) và không sáng (CT4) tạo ra quả thể nấm linh chi dạng sừng hươu rõ nét, không có bào tử và có màu sắc khác biệt, chiều dài của sừng hươu trong CT3 đạt 33 cm và CT4 đạt 28 cm; năng suất khô của nấm linh chi trồng trong điều kiện thông thường, dạng quả thể hình thận đạt cao nhất (30,70 g/phôi) nhưng hàm lượng polysaccharide đạt cao nhất ở quả thể trồng trong điều kiện tối có hạn chế không khí (CT4) với hàm lượng đạt được là 0,47 mg glucose/g polysaccharide thô tổng số tan trong nước. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, quả thể nấm linh chi dạng sừng hươu có chất lượng: 5 kg.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

Tiếng Việt