Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 29/12/2018, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế “Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế”, mã số: TTH.2016-KC.05 do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên làm chủ nhiệm đề tài. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-VCNSH ngày 24/12/2018 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, gồm: 07 thành viên do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi họp Hội đồng về phía đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham gia của bà Hoàng Việt Hương – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa Học.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu, đã trình bày tóm tắt về quá trình, và một số kết quả chính  của đề tài như: Đã phân lập được 30 chủng tảo Skeletonema costatum, từ đó tuyển chọn được 15 chủng tảo giống có chất lượng cao, năng suất tốt; Phát triển sinh khối các chủng tảo Skeletonema costatum chọn lọc trong điều kiện in vitroin vivo; Xác định được các điều kiện thu hoạch và bảo quản sinh khối tảo Skeletonema costatum; Xây dựng thành công mô hình thử nghiệm sử dụng sinh khối tảo Skeletonema costatum làm thức ăn cho ấu trùng tôm sú ở quy mô pilot.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt được đầy đủ các mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót và góp ý chỉnh sửa một số lỗi trong hình thức trình bày báo cáo tổng kết.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài, nộp hồ sơ tổng kết đề tài cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đúng thời hạn quy định để tổ chức nghiệm thu chính thức và tiếp tục có những nghiên cứu hoàn thiện các sản phảm ứng dụng nhằm sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn. Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt.

Tiếng Việt