Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Đại học Huế

Chiều ngày 04/6/2019, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tạo dòng gene mã hóa tạo Glycoprotein C và E của virus dịch tả vịt”, mã số: DHH.2017-15-07 do ThS. Đặng Thanh Long làm chủ nhiệm đề tài; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-VCNSH ngày 21/5/2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, gồm: 07 thành viên do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đặng Thanh Long – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt về quá trình, một số kết quả chính và sản phẩm của đề tài như: đề tài đã tách thành công vùng gene UL44 và US8 của loài Duck enteritis virus – DEV gây bệnh dịch tả ở vịt; tạo được tế bào E.coli TOP10 tái tổ hợp mang gene mã hóa tạo kháng nguyên glycoprotein C và E của loài Duck enteritis virus-DEV; báo cáo phân tích đặc tính của hai gene mã hóa tạo kháng nguyên glycoprotein C và E của loài Duck enteritis virus-DEV; 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Đại học Huế; 01 báo cáo khoa học; 02 đề tài luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thú Y.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt so với mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót và góp ý chỉnh sửa một số lỗi trong hình thức trình bày báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại kết quả nghiên cứu của đề tài: Đạt.

ThS. Đặng Thanh Long báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

 

 

 

Tiếng Việt