Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-DHH-25

Ngày 15/01/2019, Đại học Huế đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu chế tạo kháng thể lòng đỏ kháng độc tố chịu nhiệt và độc tố không chịu nhiệt để phòng trị  tiêu chảy do E. coli ở lợn con”, mã số B2016-DHH-25 do PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học là cơ quan thực hiện, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân đã trình bày tóm tắt một số kết quả chính của đề tài như: Sản xuất thành công bột lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể kháng độc tố chịu nhiệt và không chịu nhiệt của vi khuẩn E.coli; Xây dựng thành công quy trình sản xuất chế phẩm sinh học bột lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể; Xuất bản được 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước và góp phần đào tạo 03 thạc sĩ.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt và vượt so với mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót và góp ý chỉnh sửa một số lỗi trong hình thức trình bày báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài. Đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp tục phát triển sản phẩm, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn để điều trị bệnh cho vật nuôi, và con đường nhanh nhất để phát triển sản phẩm là hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm.

Kết quả đánh giá xếp loại kết quả nghiên cứu của đề tài: Đạt.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh điều hành phiên họp Hội đồng nghiệm thu

PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt