Nấm linh chi sừng hươu – sản phẩm từ đề tài KHCN của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nấm linh chi sừng hươu là một dạng biến thể của nấm linh chi được hình thành dưới áp lực của điều kiện nuôi trồng. So với nấm linh chi truyền thống, nấm linh chi sừng hươu có hàm lượng các hoạt chất sinh học nhiều hơn nên giá thành thường cao hơn từ 2-3 lần so với linh chi thông thường. Vì vậy, việc xây dựng được quy trình nuôi trồng nấm linh chi sừng hươu không chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện).

Năm 2019, Viện đã phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Viện: “Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm linh chi sừng hươu (Antler-type Ganoderma lucidum) trên mùn cưa” do TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng phòng thí nghiệm Tế bào – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm chủ nhiệm. Sau quá trình nghiên cứu tối ưu các điều kiện nuôi trồng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm nấm linh chi sừng hươu từ kết quả của đề tài đang được trưng bày tại Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Nấm linh chi sừng hươu

 

 

 

 

Tiếng Việt