Lịch nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ thực hiện tại Viện công nghệ sinh học

Vào lúc 14h00, ngày 13 tháng 10 năm 2016, tại viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế sẽ diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.)”, mã số B2014-DHH-122.

Đề tài do TS. Hoàng Tấn Quảng làm chủ nhiệm, Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ là đơn vị thực hiện.
Kính thông báo đến các giảng viên, nghiên cứu viên và học viên trong và ngoài Viện quan tâm đến tham dự.

Tiếng Việt