Lễ kết nạp Đảng viên và chuyển Đảng chính thức tại Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 30/11/2023, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên có trình độ, có năng lực góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đại biểu tham dự Lễ kết nạp Đảng viên và chuyển Đảng chính thức tại Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trương Thị Hồng Hải – Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế lần lượt công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 05 đồng chí: Nguyễn Quang Cơ, Hồ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Xuân Thu, Lê Hoàng Duy Minh và Nguyễn Thị Minh Nga.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Quang Cơ

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hồ Ngọc Hân

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lê Hoàng Duy Minh

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Nga

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Hồ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Xuân Thu, Lê Hoàng Duy Minh và Nguyễn Thị Minh Nga đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Trương Thị Hồng Hải chúc mừng 05 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Hồng Hải giao nhiệm vụ cho 05 đồng chí phải luôn luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tiên phong của người đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 05 đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Các đồng chí trong Chi bộ chúc mừng 05 đồng chí đảng viên mới

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Hồng Hải đã công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Tống Thị Huế; gửi lời chúc mừng và mong rằng trong thời gian tới, đồng chí Tống Thị Huế tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu để luôn xứng đáng với vai trò của đảng viên.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải –  Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Chi bộ cơ sở, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Tống Thị Huế

Tiếng Việt