Lễ công bố quyết định thành lập Viện Công nghệ sinh học

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định về Kiện toàn bộ máy tổ chức và Bỏ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong đợt này, Đại học Huế cũng đã công bố quyết định thành lập Viện Công nghệ sinh học đồng thời bổ nhiệm PGS. TS. Đinh Thị Bích Lân làm Phó Viện trưởng phụ trách Viện, các quyết định có hiệu lực từ ngày 5/6/2014.

Tiếng Việt