Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Ngày 28/02/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện và Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (Trung tâm).

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng và ông Nguyễn Thành Cương, Giám đốc Trung tâm đã đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai các chương trình liên quan đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học thực phẩm và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đại diện song phương tin tưởng vào sự hợp tác, xây dựng mối liên kết và phát triển bền vững Viện và Trung tâm sẽ hoàn thành các mục tiêu: (1) thúc đẩy quá trình chia sẻ thông tin, cơ hội học tập, kiến thức, kinh nghiệm tư vấn, đào tạo, huấn luyện, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ bức xạ và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm; (2) khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai bên bao gồm: nguồn nhân lực khoa học; chia sẻ, khai thác trang thiết bị phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất của mỗi bên nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, và đào tạo nguồn nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp; (3) đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia ươm tạo trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hai bên, phối hợp cùng nhau biên soạn và công bố các tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu phù hợp với năng lực và lợi ích của cả hai bên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ

 

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải và ông Nguyễn Thành Cương kí biên bản ghi nhớ hợp tác

 

Đại biểu tham gia lễ ký kết giữa hai đơn vị

 

Đại biểu tham gia lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Tiếng Việt