Kiểm tra tình hình thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”

Ngày 13/4/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ) đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus), mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá mô hình cá dìa thuộc dự án NVQG -2019/DA.18 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng ngày, tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đại diện dự án đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và đệ trình một số đề xuất, kiến nghị liên quan lên Bộ. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá, giải đáp và tư vấn; đồng thời đưa ra những định hướng thiết thực nhằm hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu tiếp theo.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả nghiên cứu, đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành các nội dung nghiên cứu kế tiếp.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình cá dìa thuộc nhiệm vụ NVQG -2019/DA.18 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NVQG -2019/DA.18 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt