Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh mã số TTH.2020-KC-09

Ngày 8/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số TTH.2020-KC-09 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá thực địa mô hình chuyển đổi hữu cơ rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới đối với đề tài TTH.2020-KC-09 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Tại buổi làm việc, đại diện đề tài đã báo cáo, giải trình và đệ trình một số đề xuất, kiến nghị liên quan lên Sở; đồng thời, đoàn kiểm tra tiến hành giải đáp và tư vấn, đưa ra những định hướng thiết thực nhằm hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu tiếp theo.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành các nội dung nghiên cứu kế tiếp.

Đoàn kiểm tra  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình chuyển đổi hữu cơ rau má thuộc đề tài TTH.2020-KC-09 tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đề tài TTH.2020-KC-09 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt