Kiểm tra tiến độ đề tài và dự án cấp quốc gia do Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chủ trì nhiệm vụ

Ngày 20/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ) đã tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài và dự án cấp quốc gia do Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) chủ trì đối với 02 nhiệm vụ: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus), mã số: NVQG-2019/DA.18 và “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam”, mã số ĐTĐL.CN-08/20 thông qua hình thức trực tuyến.

Dự cuộc họp tại đầu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ có TS. Nguyễn Thiện Thành – Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; GS.TS. Ngô Xuân Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, PGS.TS. Phạm Công Hoạt – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật cùng các chuyên viên đảm nhận công tác liên quan. Về phía điểm cầu tại Đại học Huế với sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Chủ nhiệm dự án NVQG-2019/DA.18, Giám đốc Đại học Huế; TS. Nguyễn Xuân Huy – Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế; tại điểm cầu đơn vị chủ trì nhiệm vụ – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ nhiệm đề tài ĐTĐL.CN-08/20, Viện trưởng; TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác khoa học công nghệ, tài chính của Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và thành viên thực hiện đề tài, dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhiệm vụ đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và đệ trình một số đề xuất, kiến nghị liên quan lên Bộ. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, Đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá, giải đáp và tư vấn; đồng thời đưa ra những định hướng thiết thực nhằm hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu của các nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua và hi vọng các nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành các nội dung nghiên cứu kế tiếp theo đúng thời hạn.

 

Tiếng Việt