Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-VCNSH ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2019, ngày 16/12/2019, Viện CNSH đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2019 theo quyết định đã ban hành.

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra 8 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Đại học Huế ở các lĩnh vực: công nghệ sinh học, thủy sản, chăn nuôi thú y, trồng trọt và môi trường. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, Hội đồng thẩm tra, đánh giá và đưa ra những góp ý sâu sắc, hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu của các đề tài.

Nhìn chung, các đề tài đều thực hiện đúng tiến trình đã đề ra, nhiều đề tài vượt kế hoạch và đạt được những thành quả bước đầu như đề tài cấp Đại học Huế “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ cho một số loại rau ăn lá từ phụ phẩm cây Chùm ngây” chủ nhiệm bởi PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, đề tài của TS. Hoàng Tấn Quảng về “Nghiên cứu nhân giống cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro”

Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các đề tài và hi vọng các nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nội dung nghiên cứu tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài:

Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ

Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

 

Tiếng Việt