Kiểm tra, đánh giá tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021

Ngày 16/8/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 do Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì, gồm: (1) “Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây an xoa (Helicteres Hirsuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2021-15-17 do ThS. Đặng Thanh Long làm chủ nhiệm; (2) “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây Thanh Trà”, mã số DHH2021-15-18 do ThS. Phạm Thị Diễm Thi làm chủ nhiệm; (3) “Phân tích, đánh giá hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích các cửa sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2021-09-22 do ThS. Nguyễn Đăng Hải làm chủ nhiệm.

Tại buổi làm việc, đại diện các đề tài đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu, các sản phẩm đã đạt được, tình hình quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến đoàn kiểm tra. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, đoàn kiểm tra tiến hành đánh giá, giải đáp và tư vấn; đồng thời đưa ra những định hướng thiết thực nhằm hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu của các đề tài.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của các nhóm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua và hi vọng các nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành các nội dung nghiên cứu tiếp theo đúng thời hạn.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hân – đại diện nhóm nghiên cứu đề tài DHH2021-15-17 báo cáo tại buổi kiểm tra, đánh giá

 

Tiếng Việt