Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 03/08/2020, Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện).

Qua kiểm tra thực tế, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị đã và đang được triển khai nghiêm túc theo đúng văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng chống dịch.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp, ngành; Viện đã chủ động triển khai nhiều hoạt động như vệ sinh môi trường; trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang; phổ biến tới toàn thể cán bộ, người lao động tại Viện cách phòng dịch và thông tin tình hình dịch bệnh một cách nhanh chóng, chính xác; toàn thể Viện đã tiến hành khai báo y tế theo đúng quy định; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh ghi nhận những cố gắng của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và mong muốn Viện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch như đảm bảo môi trường sạch sẽ; thường xuyên theo dõi và cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe của cán bộ, người lao động; tạm dừng các hoạt động có sự tham gia nhiều người; tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Đại học Huế.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm việc với đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

 

Tiếng Việt