Hưởng ứng tháng hành động vì Môi trường năm 2024

       Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5-6 và Tháng hành động vì Môi trường năm 2024, viên chức và người lao động Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã cùng chung tay thực hiện và hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh. Hướng đến một không gian làm việc xanh; cảnh quan đơn vị “Xanh – Sạch – Sáng”, hoạt động lao động, tổng vệ sinh và trồng cây xanh được triển khai sôi nổi tại đơn vị.

       Các hoạt động này nhằm cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” của tỉnh phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”; quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

       Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 và Tháng hành động vì môi trường; Ngày Chủ nhật xanh năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 1518/KH-STTTT ngày 31/5/2024 về việc tổ chức Cuộc thi “Thử thách làm cho thế giới sạch hơn” trên nền tảng số Hue-S (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

        Cuộc thi diễn ra bắt đầu từ ngày 02/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 (PDF).

        Thể lệ Cuộc thi và tham gia dự thi vui lòng tham khảo: Hình ảnh đính kèm.

  1. Nguồn tin truyền thông: https://www.facebook.com/HueIOC
  1. Hướng dẫn tham gia cuộc thi: https://www.facebook.com/HueIOC/posts/pfbid0sNXUXtwrGEgqwXwAZqquoa62BniRMMXrh2R3YpUSYZQEYR2jyjxX8sLW1TKdau1yl

       Nguồn tin: Công văn số 1636/STTTT-IOC ngày 12/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế  về việc đề nghị phối hợp phát động, hưởng ứng Cuộc thi “Thử thách làm cho thế giới sạch hơn” trên nền tảng số Hue-S.

Viên chức và người lao động Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cùng chung tay thực hiện và hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh

Cuộc thi “Thử thách làm cho thế giới sạch hơn” trên nền tảng số Hue-S năm 2024

Hướng dẫn Cuộc thi “Thử thách làm cho thế giới sạch hơn” trên nền tảng số Hue-S

Tiếng Việt