Hội nghị lấy thư giới thiệu và phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng các Phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện), Viện đã xây dựng Đề án thành lập 05 phòng thí nghiệm (PTN) gồm: PTN Công nghệ Gen, PTN Công nghệ enzyme và protein, PTN Tế bào, PTN Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, PTN Miễn dịch học và Vaccine và được Giám đốc ĐH Huế phê duyệt đề án theo Quyết định số 357/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 3 năm 2019. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng các PTN trên, ngày 19/4/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy thư giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức vụ Trưởng các PTN.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện CNSH, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện CNSH, Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Viên CNSH, Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện CNSH cùng các giảng viên, nghiên cứu viên có học vị từ tiến sĩ trở lên đang công tác tại Viện CNSH. Hội nghị được chủ trì bởi PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Như Ánh – Trưởng Phòng TC-HC trình bày cơ cấu tổ chức các PTN cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Trưởng PTN. Tiếp đó, Hội nghị tổ chức lấy thư giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Trưởng PTN. Buổi làm việc lấy thư giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành một cách chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình.

Theo kết quả lấy thư giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm, Hội nghị nhất trí cao với 100% đại biểu tham dự đồng ý giới thiệu bổ nhiệm các đồng chí sau vào chức danh Trưởng các PTN:

  1. TS. Hoàng Tấn Quảng – Trưởng PTN Công nghệ Gen
  2. TS. Nguyễn Văn Phi Hùng – Trưởng PTN Vi sinh vật học và Công nghệ lên men
  3. TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng PTN Tế bào
  4. TS. Huỳnh Văn Chương – Trưởng PTN Miễn dịch học và Vaccine

Riêng Trưởng PTN Công nghệ enzyme và protein do Phó Viện trưởng kiêm nhiệm nên không thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Hội nghị lấy thư giới thiệu và Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Trưởng các PTN trực thuộc Viện CNSH đã thành công tốt đẹp.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt