Hội nghị Cán bộ công nhân Viên chức Viện Công nghệ sinh học năm học 2016-2017

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 2016-2017.

Tham dự hội nghị có TS. Trương Qúy Tùng, phó giám đốc Đại học Huế, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, đồng chí Võ Thị Hồng Vũ, Chánh văn phòng Công đoàn Đại học Huế cùng với ban lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ viên chức, hợp đồng của Viện.

Hội nghị CCVC Viện Công nghệ sinh học

Thay mặt đoàn chủ tịch, ThS. Huỳnh Văn Chương đã báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm học 2016-2017 của Viện. Viện hiện có 26 cán bộ đang làm việc bao gồm: 2 cán bộ kiêm nhiệm, 4 lao động hợp đồng ngắn hạn, 5 viên chức và 15 hợp đồng lao động, trong đó có: 2 PGS. TS; 4 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 5 Đại học…
Trong năm học 2015-2016, Viện đã nghiệm thu được 1 đề tài cấp tỉnh Thừa Thiên Huế và 3 đề tài cấp Đại học Huế, ngoài ra còn nhiều đề tài các cấp khác đang chuẩn bị được nghiệm thu. Hiện nay, Viện cũng đang chủ trì thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp Đại học Huế và một số đề tài các cấp khác. Thông qua kết quả của các đề tài được thực hiện, Viện đã tiếp tục thực hiện một dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Huế để sớm hoàn thiện quy trình quỹ thuật, đưa các kết quả nghiên cứu của Viện ra thị trường. Cũng trong năm học vừa qua, các cán bộ nghiên cứu của Viện đã công bố được 19 bài báo khoa học, trong đó có 8 công bố quốc tế, nhiều trình tự nucleotide cũng đã được công bố trên ngân hàng Gen (GenBank).
Tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Hồng Vũ đã có những phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện trong năm học vừa qua và động viên tinh thần cán bộ viên chức, hợp đồng Viện vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Tiếng Việt