Đoàn thanh niên và Công đoàn Viện Công nghệ sinh học phối hợp trồng cây xanh

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn của Viện tổ chức trồng cây xung quanh Viện.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có sự góp mặt của Ban lãnh đạo Viện và toàn thể Đoàn viên và Công đoàn viên của Viện.

Tiếng Việt