Đoàn nghiên cứu Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế khảo sát thực địa tại vùng nuôi cá lồng ở Đầm Cầu Hai

Ngày 16/01/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại Đầm Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động nằm trong chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chương trình do Đại học Huế chủ trì, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng làm chủ nhiệm.

Mục đích của chuyến khảo sát thực địa lần này nhằm tìm hiểu để điều tra về tình hình nhiễm bệnh xuất huyết trên cá mú và khảo sát thực trạng nuôi cá lồng tại Đầm Cầu Hai.

Chuyến khảo sát thực địa cung cấp nguồn thông tin và dữ liệu quý giá để nhóm nghiên cứu hoàn thành tốt các đề tài thuộc chương trình đang triển khai.

Một số hình ảnh của chuyến khảo sát thực địa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt