Dấu ấn khoa học công nghệ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (Luật số 29/2013/QH13). Chủ đề ngày khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm nay là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – động lực phát triển bền vững”.

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là đơn vị sự nghiệp KHCN trong mô hình đại học, KH&CN là thế mạnh và cũng là lĩnh vực được đơn vị hết sức lưu tâm bên cạnh các mảng hoạt động khác của đơn vị như đào tạo, sở hữu trí tuệ… Những năm qua, Viện không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của đơn vị trong hoạt động KH&CN trên nhiều lĩnh vực như y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường… thông qua những thành tựu KH&CN được giới khoa học, xã hội quan tâm, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội.

Từ năm 2018 đến năm 2022, đội ngũ cán bộ Viện đạt được các thành tựu tiêu biểu như: (1) công bố hơn 170 bài báo khoa học, trong đó có hơn 80 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín; (2) chủ trì và thực hiện 01 dự án sản xuất cấp Quốc gia và 04 đề tài độc lập cấp Quốc gia, 01 đề tài cấp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 02 Chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 đề tài Nafosted, 17 đề tài cấp Bộ, 06 đề tài/ dự án cấp tỉnh, 14 đề tài cấp Đại học Huế, 02 dự án hợp tác quốc tế, 05 đề tài cấp Viện; (3) 04 nhóm nghiên cứu của Viện được công nhận nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Viện đã chuyển giao hơn 07 quy trình công nghệ, thương mại hóa nhiều sản phẩm khoa học, giải quyết nhiều vấn đề bức thiết mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y và môi trường; đồng thời, Viện cũng tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế về KHCN.

Đề tài KH&CN cấp tỉnh Quảng Nam về cây sâm Ngọc Linh được nghiệm thu thành công năm 2020

Hội thảo “Phục hồi rừng trên cồn cát ven biển Bắc Trung bộ Việt Nam: Cơ hội và bài học kinh nghiệm”

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KH&CN, Viện còn tham gia vào công tác chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế và tiến hành xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu.

Cán bộ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Song song cùng những thành tựu về KH&CN, nhiều cán bộ, viên chức của Viện đã nhận được giải thưởng uy tín về KH&CN như Giải thưởng Cố đô, giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà trí thức tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế…

Nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Huế trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân các nhà khoa học của Đại học Huế có thành tích trong nghiên cứu

 

Tiếng Việt