Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 07/06/2020, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – thư kí đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; các bước thực hiện của các công việc thuộc đề tài NVQG-2019/DA.18, gồm: “Thu thập bổ sung, đánh giá chất lượng đàn cá bố mẹ và hậu bị, hoàn thiện kỹ thuật vận chuyển”, “Thuần dưỡng tạo đàn cá hậu bị, tuyển chọn đàn cá nuôi vỗ thành thục phục vụ cho quá trình sinh sản” và “Xác định ảnh hưởng của các hình thức nuôi vỗ đến khả năng thành thục cá dìa bố mẹ”. ThS. Phương cũng nêu lên kết quả, sản phẩm đạt được cho từng công việc đã thực hiện. Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi đánh giá, nghiệm thu:

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi đánh giá, nghiệm thu

Tiếng Việt