Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia, mã số NVQG-2019/DA.18

Ngày 10/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Theo kế hoạch, đoàn công tác đã tiến hành thẩm định các mô hình thuộc dự án ở cơ sở tại xã Phú Thuận và xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng ngày, tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đại diện dự án đã báo cáo tổng quát tiến trình thực hiện dự án, các sản phẩm đã đạt được và đệ trình một số đề xuất, kiến nghị liên quan lên Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo, tổ chuyên gia tư vấn đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cũng như rà soát hồ sơ, thẩm định sản phẩm dự án, giải đáp và tư vấn; đồng thời đưa ra những định hướng thiết thực nhằm hỗ trợ dự án trong tiến trình tiếp theo.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, đại diện dự án phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện đơn vị chủ trì cùng thành viên dự án chụp ảnh lưu niệm

Tiếng Việt