Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”

Ngày 6/8/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thông qua hình thức trực tuyến.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – thư kí đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ NVQG-2019/DA.18, gồm: “Xác định mật độ, loài sinh vật phù du phù hợp cho cá dìa từ 3-10 ngày tuổi”, “Xác định thời điểm bổ sung thức ăn công nghiệp ở cá dìa giai đoạn từ 10-30 ngày tuổi”, “Xác định mật độ ương phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ sống của cá dìa giai đoạn từ cá bột lên cá hương”, và “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật ương cá dìa giai đoạn từ cá bột lên cá hương”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

 

Tiếng Việt