Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 11/8/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thông qua hình thức trực tuyến.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – thư kí đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ NVQG-2019/DA.18, gồm: “Nghiên cứu ảnh hưởng của mức protein trong thức ăn công nghiệp đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá dìa giai đoạn từ cá hương lên cá giống”, “Xác định hình thức ương nuôi phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ sống cá dìa giai đoạn từ cá hương lên cá giống”, “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật ương cá dìa giai đoạn từ cá hương lên cá giống”, và “Xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cá dìa”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến:

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng khoa học đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18

 

Tiếng Việt