Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Qũy gen cấp quốc gia, mã số NVQG-2019/DA.18

Ngày 24/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc đề tài NVQG-2019/DA.18, gồm: “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa”, “Nghiên cứu phân tích thành phần, định lượng nguồn thức ăn tự nhiên có trong “nước ao nuôi tôm” làm thức ăn cho cá bột”, “Nghiên cứu kỹ thuật làm giàu sinh khối thức ăn tươi sống trong bể”, “Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống ổn định trong ao đảm bảo an toàn sinh học”, “Hoàn thiện kỹ thuật kích thích sinh sản cá dìa bằng kích dục tố và sinh sản tự nhiên”, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử ký Iodine đến tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở của trứng”, “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật ấp trứng cá nâng cao tỷ lệ nở, giảm tỷ lệ dị hình”, “Hoàn thiện kỹ thuật xử lý trứng và kỹ thuật ấp trứng cá”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi đánh giá:

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi đánh giá

Tiếng Việt