Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

       Ngày 14/3/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: Ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin đa giá phòng bệnh hoại tử thần kinh do NNV (Nervous necrosis virus) và lở loét do Vibrio (V. alginolyticus và V. parahaemolyticus) ở cá mú nuôi”, mã số: ĐTĐLCN.95/21 do TS. Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

        Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung, phương pháp và kết quả của các công việc thuộc Nội dung 1: Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn V. alginolyticus nhược độc biểu hiện protein vỏ của virus NNV và gen mã hóa kháng nguyên của V. parahaemolyticus, gồm có các nội dung công việc cụ thể sau: (1) Công việc 7: Tối ưu điều kiện biểu hiện protein vỏ của virus NNV; (2) Công việc 8: Tối ưu điều kiện biểu hiện protein kháng nguyên của vi khuẩn V. parahaemolyticus; (3) Công việc 9: Tối ưu điều kiện tinh sạch protein vỏ của virus NNV; (4) Công việc 10: Tối ưu điều kiện tinh sạch protein kháng nguyên của vi khẩn V. parahaemolyticus.

       Các thành viên Hội đồng đã đánh giá và ghi nhận một số kết quả nghiên cứu đã đạt được của 4 công việc thuộc Nội dung 1; đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức và góp ý thêm về cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

       Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

        Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt.

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc báo cáo tại buổi đánh giá

Tiếng Việt