Đại hội Chi bộ Viện Công nghệ sinh học (Lần thứ I, Nhiệm kì 2016-2018)

Ngày 28/01/2016 Chi bộ Viện CNSH tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2018.

Về tham dự Đại hội có Tiến sĩ Trương Qúy Tùng- Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế. Tại Đại hội, đồng chí Trương Qúy Tùng đã có những phát biểu góp ý và chỉ đạo sâu sắc cho quá trình xây dựng và phát triển công tác Đảng của chi bộ Viện ngày một vững mạnh và xuất sắc.

Hiện nay chi bộ Viện Công nghệ sinh học có 07 đồng chí, trong đó có hai đồng chí mới được kết nạp vào tháng 01 năm 2016 và một đồng chí mới được chuyển Đảng chính thức.
Đại hội cũng đã bầu đồng chí Hoàng Tấn Quảng giữ chức vụ Bí thư chi bộ của Viện nhiệm kì 2016-2018.

Tiếng Việt