Đại hội Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 09/06/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Mai Duy Bình, đại diện tổ công tác chỉ đạo 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; về phía Đảng ủy Đại học Huế có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐH Huế; đồng chí Trần Văn Hòa, TUV, Phó bí thư Đảng ủy ĐH Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế; đồng chí Huỳnh Văn Chương, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Phó GĐ ĐH Huế; đồng chí Đỗ Thị Xuân Dung, Đảng ủy viên, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy ĐH Huế, Bí thư đảng ủy Viện Đào tạo mở và công nghệ thông tin, Phó GĐ ĐH Huế; đồng chí Trương Quý Tùng, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan ĐH Huế, Phó GĐ ĐH Huế; các đồng chí đại diện trong Ban thường vụ Đảng ủy ĐH Huế; về phía các các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế có sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Đức, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế và các đồng chí đại diện Đảng ủy Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Huế và Đảng ủy Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Đại hội cũng vinh dự đón tiếp các đồng chí là đại diện các Đảng ủy xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; về phía Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) có sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cùng các đảng viên Chi bộ cơ sở Viện.

Với chủ đề Đại hội: Đoàn kết, sáng tạo và phát triển. Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Hồng Hải đã đọc Báo cáo chính trị của Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Viện CNSH, ĐH Huế đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2017 – 2020) trên mọi mặt công tác: tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế, đào tạo, kế hoạch tài chính – cơ sở vật chất, xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng. Viện đã và đang chủ trì 03 đề tài/nhiệm vụ cấp Nhà nước, 08 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh, 01 đề tài Nafosted và gần 20 đề tài cấp Đại học Huế, 03 đề tài/ dự án hợp tác quốc tế; trong năm nay, Viện sẽ ký thêm 01 hợp đồng về thực hiện đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước. Tập thể cán bộ Viện đã công bố 40 bài báo WoS/Scopus, 18 bài quốc tế khác và hàng trăm bài đăng trong các tạp chí chuyên ngành của Việt Nam… Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vị thế của Viện trong ĐH Huế, giúp Viện từ đơn vị trực thuộc trở thành đơn vị thành viên của ĐH Huế.

Đồng chí Bí thư cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và vạch ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phát triển nhân sự đến năm 2025 dự kiến đội ngũ cán bộ Viện đạt 30-35 GS, PGS, TS cơ hữu và hơn 150 GS, PGS, TS bán cơ hữu, cộng tác viên, cán bộ phối hợp trong ĐH Huế; số lượng công bố quốc tế đạt 100 bài/năm; xây dựng cơ chế tự chủ tài chính đến từng phòng thí nghiệm; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng 9 phòng thí nghiệm theo đề án đã được phê duyệt để phát triển Viện thành một trong ba trung tâm CNSH quốc gia, đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN; thu hút nghiên cứu sinh (NCS) theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ với số lượng trung bình 04 NCS/năm; thực hiện chương trình, đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ,… Đây là tiền đề giúp Viện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cốt yếu của Viện đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định 523/QĐ-TTg; là cơ sở giúp triển khai Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 thành trung tâm giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ lớn của cả nước, góp phần vào mục tiêu đưa Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế; là nền tảng thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW trong đó xây dựng Trung tâm khoa học – công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền tảng phát triển TT CNSH quốc gia miền Trung đã được phê duyệt tại quyết định số 1670/QĐ-TTg.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện CNSH, ĐH Huế đọc Báo cáo chính trị của Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020

Đại diện Chi bộ cơ sở Viện, đồng chí Hoàng Tấn Quảng, Phó bí thư Chi bộ đã đọc Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo đã chỉ ra những mặt đã làm được và chưa làm được của Cấp ủy Chi bộ cơ sở Viện trong nhiệm kỳ qua và nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Đồng chí Hoàng Tấn Quảng, Phó bí thư Chi bộ Viện CNSH, ĐH Huế đọc Báo báo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Linh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2017 – 2020. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế cũng đề ra phương hướng phát triển của Viện trong thời gian tới, và nhấn mạnh rằng Chi bộ Viện cần tiếp tục phát huy các thế mạnh, thành tựu đã đạt được, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, tăng cường sự đoàn kết tại đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐH Huế phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ tới và giải trình từ đại diện Ban Chấp hành Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế.

Thực hiện quy chế dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự cho chức danh Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, đồng chí Trương Thị Hồng Hải đã được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ cơ sở Viện CNSH, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Huỳnh Văn Chương đã được bầu làm Phó bí thư và đồng chí Nguyễn Đức Huy được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐH Huế tặng hoa Chi ủy Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện CNSH, ĐH Huế tặng hoa đồng chí Hoàng Tấn Quảng, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 – 2020

Toàn cảnh Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

Tiếng Việt