Đại học Huế và trường Đại học Savannakhet, Lào ký kết thỏa thuận Hợp tác đào tạo

Sáng ngày 07/6/2019, Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet đã có buổi thảo luận chi tiết và thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo. Đại học Huế đồng ý hỗ trợ đào tạo 02 tiến sĩ (01 tiến sĩ chuyên ngành Sinh học + 01 tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy môn Toán) và 03 thạc sĩ (chuyên ngành Khoa học Môi trường) cho Trường đại học Savannakhet nhằm nâng cao trình độ cán bộ của Trường này.

Theo Biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH) sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo cho 01 tiến sĩ chuyên ngành Sinh học tại Viện CNSH. Năm 2018 cũng có 1 cán bộ của trường Đại học Savannakhet được công nhận NCS theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế và hiện đang theo học tiến sĩ chuyên ngành Sinh học tại Viện CNSH.

Đại học Huế và trường Đại học Savannakhet đã có nhiều năm thiết lập quan hệ hợp tác. Hy vọng trong tương lai, Viện CNSH nói riêng và Đại Học Huế nói chung sẽ có thêm các mối quan hệ hợp tác khác với trường Đại học Savannakhet trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS.Bounpong Keorodom, Hiệu trưởng Trường ĐH Savannakhet ký kết Thỏa thuận hợp tác

 

 

 

Tiếng Việt