Đại học Huế tổ chức nghiệm thu gói thầu Cung cấp trang thiết bị phục vụ khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Sinh học

Ngày 09 tháng 08 năm 2019, tại Viện CNSH, Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu gói thầu Cung cấp trang thiết bị phục vụ khoa học và công nghệ, Viện Công nghệ Sinh học, thuộc dự án Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất – kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế theo Quyết định 4092/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất -kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế.

Hội đồng nghiệm thu gồm có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế, đại diện Ban Cơ sở vật chất, Ban Kế hoạch – Tài chính, Ban Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế. Buổi nghiệm thu còn có sự tham gia của đại diện Công ty TNHH Khoa Trí, lãnh đạo Viện và các trưởng đơn vị thuộc Viện CNSH, Đại học Huế.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện CNSH, PGS.TS.Trương Thị Hồng Hải đã báo cáo giám đốc Đại học Huế tình hình lắp đặt, vận hành thử các trang thiết bị tại Viện. Đại diện các bên cũng báo cáo quá trình lắp đặt, vận hành và những vấn đề khác. Sau khi nghe các bên báo cáo, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh đã nêu rõ tầm quan trọng của dự án đồng thời chỉ đạo các bên khẩn trương bổ sung và hoàn thiện các hạng mục còn thiếu.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn đã tham quan các thiết bị được lắp đặt tại các phòng thí nghiệm của Viện CNSH, Đại học Huế.

Đoàn tham quan các thiết bị tại các phòng thí nghiệm của Viện CNSH,
Đại học Huế

 

Tiếng Việt