Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Đại học Huế nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tham dự lễ bổ nhiệm có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo và cán bộ, viên chức lao động của Viện Công nghệ sinh học, Văn phòng, các ban chức năng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục.
Trong đợt bổ nhiệm này, TS. Nguyễn Thị Thu Liên, giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.
Tiếng Việt