Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

Ngày 9/7/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 2321/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài, nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh tạo một số sản phẩm phòng chống bệnh hại cây trồng chủ lực khu vực miền Trung”, Đại học Huế là tổ chức chủ trì với sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Đây là Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thứ hai được Chủ nhiệm bởi nhà khoa học là cán bộ của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kể từ Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số CT-2018-DHH do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm Chủ nhiệm, phê duyệt năm 2018 và đã nghiệm thu thành công các nhiệm vụ.

Chương trình do TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm Chủ nhiệm; thời gian thực hiện trong 3 năm bao gồm 05 đề tài và 01 nhiệm vụ quản lý với mục tiêu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để ứng dụng và phát triển chế phẩm vi sinh trong phòng chống một số bệnh hại cây trồng chủ lực miền Trung; đồng thời phát triển chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao phòng chống tuyến trùng gây bệnh trên cây cà phê, chế phẩm vi sinh với hoạt lực β-1,3-glucanase cao phòng chống nấm bệnh thán thư hại ớt, chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao phòng chống bệnh héo rũ trên cây lạc cũng như chế phẩm vi sinh phòng chống nấm bệnh Phytophthora spp. trên bưởi Thanh trà.

Trên tinh thần đẩy mạnh thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu tổng quát là phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội, Chương trình KH&CN cấp Bộ lần này sẽ là một bước đệm mạnh mẽ để Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiếp nối các thành quả đã đạt được trong giai đoạn 2018-2020, đồng thời phát huy và tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

 

 

Tiếng Việt