Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024)

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930 – tháng 4/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Chi bộ) đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhân dịp chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh nhà nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; thông qua đó củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Theo đó, Chi bộ đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và mừng Xuân Giáp Thìn 2024; tiếp tục phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại đơn vị; chỉ đạo Chính quyền phối hợp với Công đoàn cơ sở Viện quan tâm và chăm lo đời sống công đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chi ủy Chi bộ Viện đã tham gia lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tại Đại học Huế. Bên cạnh đó, Chi bộ Viện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như động viên cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đoàn kết, xây dựng Viện ngày càng vững mạnh.

Qua mỗi hoạt động, Chi bộ mong muốn mỗi đảng viên, công đoàn viên Viện tiếp nối những thắng lợi vẻ vang, những thành quả to lớn mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đơn vị, Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xanh đẹp, phát triển.

Tiếng Việt