Một số đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng và thành phần sinh hóa của ngao dầu Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) phân bố vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

 Nội dung tóm tắt: Ngao dầu Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) được khai thác ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai để phân tích đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng của ngao và thành phần sinh hoá của phần thân mềm. Các mẫu ngao được phân tích độ tuổi; tương quan giữa các chiều kích thước và khối lượng cơ thể (401 mẫu), thành phần thức ăn trong dạ dày, ruột và ống syphon. Ngao dầu ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có cấu trúc tuổi đơn giản và độ tuổi dao động từ nhóm tuổi 0+ đến 4+. Đa số ngao khai thác tập trung ở nhóm tuổi 0+ chiếm 53,37 %, tương ứng với khối lượng dao động từ 1,1–18,9 g/con. Phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng ngao dầu được tìm thấy có dạng W = 0,0004×L2,8809 (R² = 0,9873); tương quan giữa chiều cao và khối lượng toàn thân ngao dầu là W =0,0005×H2,9504 (R² = 0,9885); tương quan giữa chiều rộng và khối lượng toàn thân là W = 0,0019×D2,9462, (R² = 0,9833) với giá trị n của cả 3 mối tương quan đều nhỏ hơn 3. Phương trình tương quan tăng trưởng giữa khối lượng thân mềm và khối lượng toàn thân có dạng Wfm = 0,1738×W + 0,9596. Thức ăn chủ yếu của ngao dầu được tìm thấy trong dạ dày, ruột và ống syphon là mùn bã hữu cơ chiếm 92,5 %; một phần nhỏ là thực vật phù du chiếm 7,5 %. Phần thân mềm của ngao chứa 10,62 % protein; 1,70 % lipid và 4,73 % carbohydrate.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Văn Huy, , Phan Thị Thu Hồng

 Đơn vị:

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)

 Tập, (số), trang: 127, 3A, 185-197

 Số ISSN/ISBN: ISSN 2588–1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2018

 File đính kèm:

 Số lần xem: 93

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt