Cloning and expression of gene encoding P23 protein from Cryptosporidium parvum

 Nội dung tóm tắt: We cloned the cp23 gene coding P23 (glyco)protein from Cryptosporidium parvum isolated from Thua Thien Hue province, Vietnam. The coding region of cp23 gene from C. parvum is 99% similar with cp23 gene deposited in NCBI (accession number: U34390). SDS-PAGE and Western blot analysis showed that the cp23 gene in E. coli BL21 StarTM (DE3) produced polypeptides with molecular weights of approximately 37, 40 and 49 kDa. These molecules may be non- glycosylated or glycosylated P23 fusion polypeptides. Recombinant P23 protein purified by GST (glutathione S-transferase) affinity chromatography can be used as an antigen for C. parvum antibody production as well as to develop diagnostic kit for C. parvum.

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Trần Thúy Lan, Phan Văn Quyết, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Phùng Thăng Long

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vaccine

 Đăng tại: Journal of BioScience and Biotechnology

 Tập, (số), trang: 3, 3, 189 -193

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 59

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt