Báo Cáo Kiểm tra Hoạt động Khoa Học Công Nghệ năm 2017

Theo Quyết định số 1290/QĐ-ĐHH ngày 16/11/2017, ngày 13 tháng 12 năm 2017, đoàn kiểm tra của Đại học Huế đã tới kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 tại Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế.

Đoàn kiểm tra do đồng chí TS. Đỗ Thị Xuân Dung – Phó giám đốc Đại học Huế dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và một số cán bộ phụ trách về Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế của Viện.

Đoàn kiểm tra làm việc với Viện CNSH, ĐH Huế

Thay mặt Viện, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã báo cáo tổng kết tình hình hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 của Viện với các nội dung chính:

  • Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ và cấp Đại học Huế.
  • Tình hình thực hiện nghị định 99/2014NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Khoa học cho người học.
  • Tình hình hoạt động sở hữu trí tuệ và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học.
  • Tình hình cập nhật Cơ sở Dữ liệu Khoa học (theo công văn 886/ĐHH-KHCNMT ngày 20/7/2017)
  • Các đề xuất và kiến nghị của Viện.

Tại buổi làm việc, đồng chí TS. Đỗ Thị Xuân Dung đã có những nhận xét và đánh giá cao về kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 của Viện, đồng thời động viên tinh thần toàn bộ cán bộ viên chức, hợp đồng Viện cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018.

Tiếng Việt