Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2018, Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ GD&ĐT, đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ viên chức và hợp đồng lao động tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Cuộc họp có sự tham gia của: Ông Lê Trọng Hùng, vụ trưởng ; Ông Trần Nam Tú, phó vụ trưởng và ông Nguyễn Khắc Thông, chuyên viên Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ GD&ĐT.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện CNSH, đã có những báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Viện giai đoạn 2014-2018 và định hướng hoạt động năm 2019. Qua đó, Lãnh đạo Vụ Khoa học- công nghệ đã nắm rõ được tình hình và đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính chiến lược giúp Viện lập kế hoạch khung để triển khai đề án Phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 523/TTg ngày 14/5/2018.

Tiếng Việt