Ban lãnh đạo Viện làm việc với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ An Giang

Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2015, Ban lãnh đạo Viện đã có buổi làm việc với đoàn Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ An Giang.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu về những tiềm lực và trao đổi những hướng nghiên cứu cũng như thành tựu khoa học công nghệ của hai đơn vị. Từ đó, đại diện lãnh đạo của hai cơ quan có những ý kiến đóng góp và hợp tác giữa đôi bên trong thời gian tới.

Tiếng Việt