Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức hoạt động trải nghiệm “Em tập làm nông dân”

  •   
  •   
  •   

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức hoạt động trải nghiệm “Em tập làm nông dân”, thông tin cụ thể như sau:

Tiếng Việt