Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo gia hạn cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan”

  •   
  •   
  •   

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo gia hạn cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan”, thông thi cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Tiếng Việt