Thông báo tuyển dụng

  •   
  •   
  •   
Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng cán bộ lao động hợp đồng.
Thời hạn nộp hồ sơ: 7/9/2018.
Nội dung thông báo có thể tải về tại đây.
Tiếng Việt