Thông báo tuyển dụng (đợt 2 năm 2018)

  •   
  •   
  •   

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Tiếng Việt