Thông báo tuyển dụng (đợt 2 năm 2018)

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng 03 vị trí công tác (tải nội dung thông báo tại đây)

Thời hạn nhận hồ sơ: 10/10/2018.

Tiếng Việt