Thông báo tuyển dụng 02 Kế toán

  •   
  •   
  •   

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng 02 lao động hợp đồng, vị trí Kế toán, cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tiếng Việt