Thông báo tuyển dụng 02 Kế toán

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng 02 lao động hợp đồng, vị trí Kế toán, cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tiếng Việt