Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-07

Ngày 27/03/2020, Viện Công nghệ Sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh (Phyllanthus amarus Schum) kết hợp vi sinh vật có lợi để phòng trị bệnh tôm, cá”, mã số: CT-2018-DHH-07 do Thạc sĩ Trần Vinh Phương làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về các bước thực hiện, ưu điểm và khả năng ứng dụng của “Quy trình tạo sản phẩm chế phẩm từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh kết hợp vi sinh vật có lợi” và “Quy trình sử dụng chế phẩm từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh kết hợp vi sinh vật có lợi” bằng sản phẩm khoa học công nghệ từ đề tài là HU-GANTOMIX để phòng trị bệnh tôm, cá. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Kết quả đánh giá xếp loại của quy trình: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi nghiệm thu quy trình

 

 

 

 

 

Tiếng Việt